Belysningsstolpe

Light

Ange Stolp ID, beteckningen står på belysningsstolpen (GXXXX)